Uiteindelijk wordt de bedrijfsruimte te klein en op 30 september 1989 wordt het nieuwe pand geopend.
Met de voortdurende groei van het bedrijf wordt Bredow Hydraulics uitdrukkelijk bewust van het feit dat
hun onderneming goede structuur nodig heeft. Alle procedures binnen het bedrijf bijvoorbeeld de verkoop, inkoop, registratie, voorraadbeheer, werkwijze en ook taak en functie van elke werknemer staat op papier of zijn verwerkt in handboeken, volgens het ISO kwaliteitssysteem.