Iedereen weet: een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u al langer met een autolaadkraan werkt dan zijn er vast en zeker situaties geweest waarvan u achteraf zegt: 'Dit ging maar net goed'. De autolaadkraan is een van de hulpmiddelen om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. In combinatie met verschillende accessoires kan de autolaadkraan worden gebruikt voor het laden en lossen van bijvoorbeeld hout, zand en schroot. Ieder jaar worden nog steeds honderden kranen verkocht, waarbij de hefvermogens van 45 ton/meter geen uitzondering zijn. De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de chauffeur worden steeds strenger. In de ARBO-regelgeving is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold, zodat de veiligheid en gezondheid ' die verband houden met zijn arbeid ' voldoende is gegarandeerd. Tijdens de veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de autolaadkraanmachinist centraal. Er wordt alleen gewerkt met het materiaal waarmee de chauffeur daadwerkelijk moet werken.

Basiscursus Autolaadkraan (U17)1

Neem contact op voor de prijs van deze opleiding.

De cursus is gericht op: 
- de wettelijke eisen die aan de bestuurder gesteld worden;  
- de gevaren van het werken met een autolaadkraan;  
- het voorkomen van onnodige risico?s.  
 
In het eerste deel wordt aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de autolaadkraan, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen, etc.  
In het tweede deel wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf. 

 
Bijzonderheden 
Benodigdheden voor inschrijving; 
- volledig ingevuld deelnameformulier;  
- copie rijbewijs, paspoort of identiteitskaart; 
- persoonlijke beschermingsmiddelen;  
schoenen met stalen neus - helm - veiligheidsbril - gehoorbescherming 
 
Bestemd voor 
Personen die werkzaamheden verrichten met een autolaadkraan 
 
Gewenste vooropleiding/werkervaring 
Minimum leeftijd 18 jaar 
 
Lesmateriaal 
Het praktische gedeelte wordt gegeven met het materiaal waarmee de cursist zelf werkt. 
 
Tijdens de cursus wordt lesmateriaal uitgereikt. 
 
In het kader van de Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid telt deze opleiding mee voor 7 uur.